Kvalita je pro nás zásadní,  vlastníme ISO 22000:2018 certifikát pro výrobu doplňků stravy, registraci pro výrobu krmiv a certifikaci správné distribuční praxe pro skladování schválenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Vývoj a výroba je realizována v České republice.

Provádíme kontrolu všech vstupních surovin a meziproduktů během výroby, pečlivě vybíráme a hodnotíme i naše dodavatele. Průběžně auditujeme a prověřujeme jejich technologické zařízení a výrobní prostory.

Spolupracujeme s akreditovanou mikrobiologickou laboratoří, která kontroluje jakost a čistotu našich produktů. Naše výrobní zařízení splňuje všechny převládající globální standardy kvality. Kvalitní příručky a záznamy o kvalitě jsou k dispozicik nahlédnutí pro naše zákazníky.