10.000 flakonů vitaminu C a D míří k nejohroženějším

Vitamíny, které věnovala společnost Barentz spol. s.r.o., byly po příletu obratem distribuovány v zařízeních sociální péče ve správě MU Klatovy a Sušice (domovy důchodců, LDN, domovy sociální péče, atd).

Let uskutečnila na své náklady Klatovská společnost Pink Aviation se svým letadlem Skyvan SC7 (pod záštitou Piloti Lidem), tímto děkujeme její posádce.

V Klatovech byla dodávka ihned operativně distribuována pracovníky obou Městských úřadů.

 Společnost mcePharma s.r.o. je hrdá na to, že její výrobky mohly být součástí tohoto vysoce morálního a humanitárního gesta.