Cena Inovace roku 2020 pro Neo curcumin supplement ODT

Cenu Inovace roku pravidelně vyhlašuje Asociace inovativního podnikání ČR pod záštitou prezidenta České republiky.
Firmy se do soutěže mohou přihlásit s novým, nebo výrazně inovovaným projektem. Může se jednat o výrobek, technologický postup nebo službu, podmínkou je uvedení na trh v posledních třech letech. 
Hodnotícími kritérii jsou technická úroveň produktu, originalita řešení, postavení na trhu, ale také vliv na životní prostředí.
Oceněno bylo celkem 6 projektů z celé ČR, z Moravskoslezského kraje jsme byli jediní. Těší nás, že se významným způsobem podílíme na zkvalitňování inovačního podnikání v ČR.