České společnosti pomáhají v době epidemie koronaviru

V rámci spolupráce české firmy Barentz spol. s.r.o a společnosti mcePharma s.r.o. byly dne 9.4.2020 dodány první tablety vitamínu C a D na podporu imunity. 

Vitamíny, které věnovala společnost Barentz spol. s.r.o. byly letecky přepraveny z letiště Ostrava Mošnov na letiště v Klatovech a obratem distribuovány v zařízeních sociální péče ve správě MU Klatovy a Sušice (domovy důchodců, LDN, domovy sociální péče, atd).


Operativní dodávka byla uskutečněna prostřednictvím skvělé skupiny dobrovolníků Piloti lidem. Piloti se dobrovolně registrují do databáze pilotů, kteří poskytují asistenci při distribuci zdravotnického materiálu napříč naší republikou.