Inovace roku 2020

V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice. Lze do ni přihlásit nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba). Přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván. 

Tento rok i s naší účastí. Rozhodli jsme se přihlásit náš prémiový Neo curcumin supplement ODT. Vyhlášení soutěže proběhne v prosinci, držte nám pěsti!