Důvěryhodnost a prokázaná účinnost našich produktů je zásadní, naše produkty se zásadně liší od masové konkurence, účinky produktů jsou prokázány našimi vědeckými studiemi, které deklarují vysokou vstřebatelnost použitých aktivních látek.

Vývoj  sofistikovaných produktů probíhá ve spolupráci s předními výzkumnými instituty a univerzitami v České republice.

Náš vývojový tým má k dispozici farmaceutické technologické a analytické vybavení, které je provozováno v čistých prostorech. Všechna vývojová řešení vznikají na základě nejnovějších vědeckých a klinických informací.

Vývoj probíhá v úzké spolupráci s vědeckými kapacitami, mezi které patří zejména Univerzita Karlova, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nebo Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

 


Nejcennější je naše spolupráce s Biotechnologickým a biomedicínským centrem Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci – BIOCEV, kde se využívá věda ve prospěch moderní společnosti.